De vanliga frågorna hos flyttföretagen

I likhet med andra företag är det vanligt att en FAQ kan hittas hos en flyttfirma. Med det menas att de presenterar de mest förekommande frågorna på en sida så att kunden snabbt kan hitta svar på sin fråga. Det är ett par frågor som mycket ofta lyfts på dessa företags hemsidor. Några av dessa är:

Vad kostar en flytt?

Om en flyttfirma erbjuder fastpris är det enkelt att räkna ut vad flytten kommer att kosta. Är det exempelvis 60kr/kvm kommer en lägenhet på 100 kvm att kosta 6 000 kr. Men det krävs då att man uppfyller vissa kriterier. Exempelvis kan det krävas att företaget ska kunna köra sin lastbil maximalt 10 meter från ytterdörren. Dessutom att det inte är en lägenhet där man måste använda trappor eller hiss.

I det fall en flyttfirma inte har fast pris per kvm behöver en offert begäras för att man tydligt ska se vad flytten skulle kosta.

Får jag använda rut-avdrag?

Ja, rut-avdrag får användas för arbetet som utförs. Men man får inte avdrag för hyra av lastbil. Detta måste alltså separeras på fakturan så att inte avdrag sker för annat är just arbetstid.

Vad klassas som tungt lyft?

Ett ”tungt lyft” är flytt av en egendom som en flyttfirma får ta extrabetalt för eller hoppa över att utföra vid en standardflytt. Det kan exempelvis vara ett större kassaskåp eller en flygel. När offert ges för flytthjälp kan man som kund alltså inte förvänta sig att dessa flytt ingår i priset hos https://flyttfirmaimalmö.se/. Är man osäker bör man alltid fråga det företag som man tänkt anlita.

Kan jag göra något för att få billigare pris?

Har du jämfört priser och bestämt dig för vilken flyttfirma som ska anlitas finns ändå ett par saker du kan göra för att få ner kostnaden. Om du betalar per timme är det viktigt att allt är packat och klart. Du kan till och med bära ut alla kartonger och möbler på gården. När sedan flytten ska ske behöver bara flyttgubbarna lyfta in allt i lastbilen och åka iväg til nästa plats. Därmed sparas en hel del tid mot om de behöver gå in i lägenheten och bära ut allt.

Varför måste jag kontrollera trafiktillstånd?

Du som kund måste inte kontrollera att företaget har trafiktillstånd. Men det finns en oerhörd fördel i att göra det. Yrkesmässig trafik får nämligen bara utföras av företag som har detta tillstånd. Med andra ord följer inte flyttfirman lagen om de inte har tillståndet. I längden innebär även detta att försäkringsbolagen inte behöver ersätta skador som uppkommer under flytt. Genom att enbart anlita företag som både har trafiktillstånd och försäkring ges en betydligt större trygghet.

Det är enkelt att kontrollera detta då man bara anger företagets organisationsnummer på Transportstyrelsens hemsida.

Kan jag packa värdesaker så som klockor och smycken också?

Föremål med extra högt värde bör transporteras separat av de personer som äger denna egendom. Är det större föremål, eller om man av annan anledning vill att en flyttfirma ska flytta dessa föremål, bör alltid arbetsledaren kontaktas så att detta påtalas. Det finns även fördel i att göra en gemensam lista på de värdesaker som i så fall är med i flytten så att inte misstänksamhet ska uppstå i onödan om inte allt hittas.